AFDELING: Stadskanaal

Stadskanaal

 

De afdeling Stadskanaal bestaat thans uit 22 leden en heeft in het recreatiegebied “Het Pagedal” een eigen bijenpark. In het park bevindt zich een grote verenigingsstal en meerdere stallen voor imkers  die bij huis geen mogelijkheid hun bijen te houden.         

De vereniging organiseert op velerlei gebied activiteiten, zoals de jaarlijkse koolzaadreis, participeert op de vrijwilligersmarkt, een gezamenlijk contactdag en NL-doet.

 

Leden gezocht/Nieuwe leden:

Binnen de vereniging is het al jarenlang een traditie dat een nieuw lid en nog niet in het bezit is van een volk een zwerm van de vereniging krijgt. Daarnaast zal hij of zij gedurende een jaar een mentor krijgen om de eerste beginselen van het imkeren onder de knie te krijgen. Verder is het eerste jaar geen contributie verschuldigd, mits de beginnerscursus wordt gevolgd.

 

Zwermmeldingen:

Wanneer U ergens een bijenzwerm ziet, kunt U contact opnemen met een van de onderstaande imkers.

Dhr. H.J. Moorlag (Stadskanaal) tel.: 0599 621448 / 06 28363089

Dhr. G. Hoogerwerf (Buinerveen) tel.: 06 33806897

Dhr. S. Scheltens (Stadskanaal) tel.: 0599 612203

Dhr. R. Weijer (Stadskanaal) tel.: 06 51098482 

 

Voorlichting/spreekbeurten:

Instellingen en scholen kunnen voor informatie, aanschouwingsmateriaal en ondersteuning terecht bij een van de bovenstaande namen,

 

 

 

 

Contactgegevens

G.HOOGERWERF
NOORDERSTRAAT 28
9524 PD BUINERVEEN
0599-212913/06-33806897
STADSKANAAL
(voorz./secr.)
gehoogerwerf@gmail.com

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.